Tag: چیدمان منزل با فنگ شویی

معنی و کاربرد فیروزه در فنگ شویی

معنی و کاربرد سنگ فیروزه در فنگ شویی

 فیروزه یک سنگ قیمتی محبوب است که از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها ارزشمند شناخته می شده است. گفته می شود که این سنگ شانس، صلح و محافظت به ارمغان می آورد و همچنین یکی از سنگ های تولد مرتبط با ماه دسامبر است. انرژی ترمیم کننده فیروزه را برای تقویت فنگ شویی می […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.