Tag: ماری کوندو،کن ماری،مرتب کردن،نظم و ترتیب

کوندو

ماری کوندو ، نویسنده کتاب “مرتب کردن”از چگونگی “شادی درخانه” می گوید.

کتاب پرفروش ماری کوندو در سال ۲۰۱۴ ،“ the life changing magic of tidying up“ ، نحوه نظم و ترتیب و سازماندهی در منازل را تغییر داد. با استفاده از روش کن ماری، نظم بخشیدن صرفاً در مورد چیزهایی که مرتباً استفاده می کنید نیست. کوندو طرفدار نگه داشتن فقط مواردی است که به شما […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.