Tag: فنگ شویی رنگ سبز

سبز در فنگشویی

رنگ سبز در فنگ شویی به چه معناست؟

یکی از سیستم های انرژی که ما در فنگ شویی با آن کار می کنیم، پنج عنصر است که از تائوئیسم می آید. سیستم پنج عنصری پنج نوع مختلف انرژی را تشخیص می‌دهد که هر کدام کیفیت و ویژگی‌های متفاوتی دارند. در فنگ شویی، ما به این عناصر مختلف با هدف ایجاد هماهنگی و تعادل […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.