Tag: فنگ شویی،عناصر پنجگانه،دکوراسیون،چیدمان فنگ شویی

فنگ شویی چیدمان منزل برای مبتدی ها

فنگ شویی چیدمان منزل برای مبتدی ها

موقعیت فرماندهی: موقعیت فرماندهی یکی از مبانی اساسی در فنگ شویی است. مهم است که تختخواب، میز کار و اجاق گاز شما همه در فرماندهی باشند. زیرا هر یک از این موارد نمایانگر جنبه قابل توجهی از زندگی شما هستند. تختخواب نمایانگر شما، اجاق گاز نشان دهنده ثروت و منابع و میز کار نشان دهنده […]

ادامه مطلب
عنصر فنگ شویی

پنج عنصر فنگ شویی در دکوراسیون

پنج عنصر فنگ شویی – خاک، فلز، آب، چوب و آتش – پنج مرحله بهم پیوسته در زندگی است که با هم کار می کنند تا یک سیستم کامل را ایجاد کنند. این سیستم چرخه های طبیعت و چگونگی همکاری آنها را در تعادل بررسی می کند. هر کدام از پنج عنصر فنگ شویی با […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.