Tag: فنگشویی،فنگ شویی،دکوراسیون،سنگشناسی،سنگها در فنگ شویی،کوارتز،راف،کریستال،سنگ ها در فنگ شویی

سنگ های قیمتی فنگ شویی

استفاده از سنگ های نیمه قیمتی برای فنگ شویی در خانه

استفاده از سنگ های نیمه قیمتی طبیعی در خانه یا محل کار یکی از بهترین روش های درمان فنگ شویی می باشند. این کریستال ها و سنگ های نیمه قیمتی طبیعی دارای اشکال مختلفی هستند که برخی از آنها واقعاً شبیه به یک اثر هنری هستند. برای همین تزیین هر نوع سبک خانه و محل […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.