Tag: سنگ ها،سنگ،سنگشناسی،سنگ شناسی،سنگ در فنگ شویی،فنگ شویی،فنگ شویی سنگ،فنگ شویی چیدمان،انرژی سنگ ها،انرژی سنگ در جذب عشق،انرژی سنگ در جذب ثروت،فنگ شویی با سنگ ها

سنگ های نیمه قیمتی در فنگ شویی

استفاده از سنگ ها برای جذب انرژی مثبت فنگ شویی

روش های مختلفی برای استفاده از سنگ های قیمتی در فنگ شویی وجود دارد که همه دارای یک هدف واحد  می باشند- ایجاد انرژی خوب فنگ شویی در خانه. در طول قرن ها از سنگ های قیمتی برای اهداف بی شماری استفاده شده است. از مصرف درمانی گرفته تا محافظت و یا تزئین. در فنگ […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.