Tag: رنگ کابینت آشپزخانه

کف پوش روشن‌تر یا تیره تر

کف‌پوش آشپزخانه باید روشن تر یا تیره تر از کابینت باشد؟

اگر در حال بازسازی هستید، ممکن است از خودتان بپرسید: آیا کفپوش آشپزخانه باید روشن‌تر یا تیره تر از کابینت ها باشد؟ در حقیقت، هم کفپوش و هم کابینت ها بخش بزرگی از بودجه بازسازی را تشکیل می دهند، و شما می خواهید که این دو انتخاب به خوبی با هم هماهنگ باشند و عالی […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.