Tag: دکوراسیون،چیدمان،سبکشناسی

ترکیب کردن طرح های راه راه و خال خال در دکوراسیون مثل یک حرفه ای!

ترکیب کردن طرح های راه راه و خال خال در دکوراسیون مثل یک حرفه ای!

افزودن طرح های جدید به یک فضا، انرژی و شخصیت زیادی را به آن مکان اضافه می کند که یک رنگ ثابت به ندرت می تواند این کار را برای ما انجام بدهد. اما چرا باید خود را محدود به یک طرح کنید؟ ترکیب دو یا چند طرح ممکن است در ابتدا دلهره آور به […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.