Tag: برای کابینت آشپزخانه چه رنگی خوب است؟

کف پوش روشن‌تر یا تیره تر

کف‌پوش آشپزخانه باید روشن تر یا تیره تر از کابینت باشد؟

اگر در حال بازسازی هستید، ممکن است از خودتان بپرسید: آیا کفپوش آشپزخانه باید روشن‌تر یا تیره تر از کابینت ها باشد؟ در حقیقت، هم کفپوش و هم کابینت ها بخش بزرگی از بودجه بازسازی را تشکیل می دهند، و شما می خواهید که این دو انتخاب به خوبی با هم هماهنگ باشند و عالی […]

ادامه مطلب
Cart
Your cart is currently empty.